Bilgili Ol

Doğrudan Yabancı Yatırım Kapsamındaki Çalışma İzinleri

Doğrudan Yabancı Yatırım Kapsamındaki Çalışma İzinleri

Doğrudan yabancı yatırım kapsamındaki çalışma izinleri 29/8/2003 tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” uyarınca bu kapsamdaki çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuş ve çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Özellik arz eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Çalışma İzinleri; 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik uyarınca 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şube Özellik arz eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Çalışma İzinleri olarak kabul edilmektedir.

Özellik arz eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Çalışma İzinleri Yatırım Değerleri

(TL tutarları her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak bulunmuştur.)

  1. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.526.057 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 114,7 Milyon Türk Lirası olması,
  2. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.526.057 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 Milyon ABD Doları olması,
  3. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.526.057 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
  4. Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 38,1 Milyon Lirası olması,
  5. Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Çalışma İzinleri; İrtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; Ekonomi Bakanlığı’ndan faaliyet izni almış olmak kaydıyla, faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere Bakanlıkça çalışma izni verilir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Çalışma İzinleri

Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve yukarıda bahsedilen doğrudan yabancı yatırım kapsamında tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

A)

  1. Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
  2. Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
  3. Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
  4. Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

B) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,

C) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Çalışma İzinleri hakkında detaylı bilgi için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x