Bilgili Ol

Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezaları

Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezaları

Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezaları
Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezaları

Kaçak yabancı çalıştırma hakkında ki bu yazımızda; çalışma izni olmadan bağımsız veya bir işyerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları 2024 yılında yeniden değerlendirme oranında (%14,47) arttırılmıştır.

Kaçak yabancı çalıştıran kişilere verilen cezalar %14 artarak yeni rakamlarla karşımıza çıktı.

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleriyle ilgili işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenleyen” 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu” 13.08.2016 tarihli, 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, anılan yasanın 23. maddesinde düzenlenen yeni cezalar aşağıda belirtilmiştir.

Kaçak Yabancı Çalıştırma – İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları 20232024
Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için).35.816 TL56.752 TL
Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya.14.319 TL22.688 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya.28.655 TL45.406 TL
Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;– Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya,   – Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için). 2.378 TL3.768 TL
  • Verilen idarî para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
  • Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
  • Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
  • Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Kaçak Yabancı Çalıştırma / İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

BİLDİRİM ZORUNLULUĞU NEDİR?

Uluslararası İşgücü Kanunu 22. maddesi uyarınca; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

SGK TARAFINDAN UYGULANABİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

Ayrıca unutulmaması gereken diğer bir husus da bu kişiler aynı zamanda sigortasız ve SGK’ya bildirilmeden çalıştırılıyor olacakları için 5510 Sayılı yasada yer alan cezalara da muhatap olacaklardır.

  • Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesinden dolayı brüt asgari ücretin iki katı;
  • İşçinin sigortasız çalıştırıldığı her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle brüt asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulanır.
  • Tekerrür durumuna göre bu cezalar arttırılır.

Kaçak Yabancı Çalıştırma – İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları hakkında detaylı bilgi için lütfen bizlerle iletişime geçiniz. Ayrıca YouTube Kanalımızdan bilgi edinebilirsiniz.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x