Bilgili Ol

Yabancı Öğrenci Çalışma İzni Nasıl Alınır

Yabancı Öğrenci Çalışma İzni Nasıl Alınır

Yabancı öğrenci çalışma izni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Kanun No:6458 ile 4 Nisan 2013 tarihinde TBMM kabul edildi. Resmi Gazete 11 Nisan 2013 perşembe 28615 sayısında yayınlandı.

Öğrenci ikamet izni Nasıl Alınır

Öğrenci Oturum İzni
Öğrenci Oturum İzni


MADDE 38 – (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. 
(2) Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir. 
(3) Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.
(4) Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

Öğrenci ikamet izninin şartları


MADDE 39 – (1) Öğrenci ikamet izninde aşağıdaki şartlar aranır:
a) 38 inci madde kapsamındaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek
b) 7 nci madde kapsamına girmemek
c) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek
Öğrenci ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması
MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hâllerde öğrenci ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz:
a) 39 uncu maddede aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması
b) Öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması
c) Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması

Öğrencilerin çalışma hakkı


MADDE 41 – (1) Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans Yabancı Öğrenci Çalışma İzni hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.
(2) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar, Göç Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenir.

Yüksek lisans ve doktora yapan yabancı öğrenci çalışma izni işlemleri T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı’na bağlı Ululsararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nce yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bizlerle iletişime geçiniz. Ayrıca YouTube Kanalımızdan bilgi edinebilirsiniz.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x