Bilgili Ol

Yabancıların Askeri Bölgede Taşınmaz Satın Alması

ASKERİ BÖLGEDE TAŞINMAZ SATIN ALMASI

Yabancıların askeri bölgede taşınmaz alması hakkında ki yazımızda; Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesinin önünde büyük engel teşkil eden karşılıklık şartı, 2644 sayılı kanunda yapılan 18 Mayıs 2012 tarihli değişiklik ile kaldırılmıştır. Bu değişiklikten sonra, yabancıların Türkiye’de emlak ve arazi alım satışı kolaylaşsa da hala bazı kısıtlamalar mevcuttur.

Yabancı Gerçek Kişilere Gayrimenkul Satışındaki Kısıtlamalar

Yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği arazi en fazla 30 hektar büyüklüğünde olabilir. Ayrıca, 30 hektarın, arazinin bulunduğu ilçenin yüz ölçümünün yüzde 10’undan fazla olması durumunda, üst sınır olarak ilçe arazisinin yüzde 10’u kabul edilir. Askeri alanlar ve özel güvenlik bölgelerinde, yabancıya arazi satışı yasaktır. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden izin alınması durumunda bu bölgelerdeki evler yabancılara kiraya verilebilir.

Gayrimenkul almak isteyen bir yabancı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş “Türkiye’de Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülkeler”den birisinin vatandaşı olmalıdır. Ayrıca, bir yabancının taşınmaz satın almadan önce ikamet izni almasına gerek yoktur.

Yabancı Tüzel Kişilere Gayrimenkul Satışındaki Kısıtlamalar

Limitless Kurumsal Türk Askeri
Türk Askeri

Tüzel kişilere yapılacak olan satışların kısıtlamaları, 2644 nolu Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi ile belirlenmiştir. Bu madde uyarınca, bir şirketin Türkiye’de gayrimenkul talep edebilmesi için, şirketin, kendi ülkesindeki mevzuatlara tamamen uygun olması şartı aranır. Bunun yanında, Türkiye’de taşınmaz edinebilecek şirketler;

– 6491 sayılı Türk Petrol,

– 2634 sayılı Turizmi Teşvik,

– 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri,

kanunlarında belirtilen kıstasları taşımaları gerekir. Bu üç kanunda belirtilen kıstasları taşıyan ve kendi ülkesinde herhangi bir mevzuat sorunu yaşamayan tüzel kişiliklerin Türkiye’de gayrimenkul satın almalarının önünde başka herhangi bir kısıtlama bulunmaz.

Yabancı Yatırımcıların Askeri Bölgede Taşınmaz Edinimi Hakkında Bilgilendirme

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 9 maddesine göre;

Madde 9 – İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Türk vatandaşlarının bölgede oturmaları, seyahat etmeleri, zirai faaliyetlerini, meslek ve sanatlarını icra etmeleri serbesttir. Şu kadar ki, milli güvenliği sağlamak bakımından, gerekli görülecek ikinci derece kara askeri yasak bölgelerinde; bölgede oturanlar dışındaki Türk vatandaşlarının bölgede oturmaları, zirai faaliyetlerini, meslek ve sanatlarını icra etmeleri Cumhurbaşkanı kararı ile sınırlandırılabilir. (2)

b) Yabancı gerçek ve tüzelkişiler bu bölgede taşınmaz mal edinemezler. Yabancılara ait bölgedeki taşınmaz malların tasfiyesine karar vermeye, tasfiye şekil ve şartlarını tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir. (2)

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x